Battleboard

Character NameSurpriseInitiativeAttackDamageACHPMovePetrif. & ParaPoison & DeathBlast & BreathStaff & WandsSpellsOpen DoorsFind Secret DoorsHear noise
Koral+1 Wild+171D6426120/408912+21010188/1418(14)
Kwoth0081D4/1D4313450/1501413151516N/AN/A18
Rhianyl+1,+2 Wild+25(9)1D6+251590/301212141414148/1418(14)
Sin0071D4/1D4/1D8519210/701413151516N/AN/AN/A
Uk-ta0081D6+151190/301514161617N/AN/AN/A
Aramir+1,+2 Wild+271D6+4101490/301313151515148/1418(14)
Svena+1 Wild+361D653D6120/401112151313188/1418(14)
Character NameSurpriseInitiativeAttackDamageACHPMovePetrif. & ParaPoison & DeathBlast & BreathStaff & WandsSpellsOpen DoorsFind Secret DoorsHear noise
Narisa0+211D6+4725+2D6+2120/4010713101261818
Girmund0010+1121D6+160/201514161617181818
Alrik0081D10+35190/301514161617101818
Eron0+2101D6+18690/301514161617181818
Alfonse0091D6+121D4120/401313161415181818
[[Magnar?]]+10101D10+151D890/301514161617181818
Character NameSurpriseInitiativeAttackDamageACHPMovePetrif. & ParaPoison & DeathBlast & BreathStaff & WandsSpellsOpen DoorsFind Secret DoorsHear noise
Volker0-161d10+4319120/401211131314141818
Neo0081D6+15990/301514161617N/AN/AN/A
Morpheus0081D6+151690/301514161617N/AN/AN/A
Trinity0081D6+151290/301514161617N/AN/AN/A
Ashild0+271D6+2511120/40109121112181818
Edward Eichenblatt0+281D6-245120/401514161617181818
Ahuiate0-1101D6113120/40129151214181818
Eruna0-1101D6-17120/401313131112181818
Sarius+1+271D10+45590/30129151214181818

Define external redirect: Magnar