Baereum Hills Sanitorium for Mentally Disturbed

Gridmapper:Baereum Hills Sanitorium for Mentally Disturbed: Map saved

(33,10)ggg
                 gfg
                ggg
                gg
                g
               gggggg
             ggg g  g
             gffgggg gggg  gg
             gg  g gg gg gfg
                g   gggg
               g g  gg   gg
            gggg ggg  gggg  gg
            gg g g g    g  gg
             g g gggggg ggggg
           gggggggg g  gg g g
           gfg   ggg   g gg
            gg ggg  g ggg g gg
             gffg  g gfggg g
             ffffgggg g
             gg  g  g   gg
                ggg gg  gfg
                 g  ggggffg
                   g ggg
               gggg gggg
              gffffg g g
              gffffffgg gg
              gfffffg  ggg
              gfffffg   gg
              gffffg
              ggggz(30,2)"Basement"

             gB gB
             gB gB
             gg
             ffffffffff
             ffffffffff    fff
             ffffffffff    fff
             ffffffffff    fff
             ffffffffff    fff
    ff   ff     ffffffffff    fff
    ff   ff     ffffffffff    fff
    f "Solitary Ward"   f       ff      f
 svv ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffssvv
   f   f   f     ff
   ff  ff   ff     ff
   ff  ff   ff     ff
               ff
               ff
               ff
               ss ffssss
         fff ffffffffffffffffff fff
         ffffffffffffffffffffffffff
         fff ffffffffffffffffff fff
           ffffffffffffffffff
           ffffffffffffffffffz(30,0)"Ground Floor - Visitation Rooms/Lower Cells"

               ddddvvv
               w.w wwfwwfww w
               w ff w
              w.w ff ww w
              nnnv n ffffnn nnnnv
            w.w ww ww ffffff ww ww ww w
          w.w ww ww ww ww ffffffffffff ww ww ww ww ww w
          w ffff f ffw.wfww.wwfff f ffff w
          w ffffdddff ffffff fdfffff w
          w ffff f fffwvvvvvfff f ffff w
 w.w ww ww ww ww ww nnv      w   f ffffff f   w     nv ww ww ww ww ww ww w
 w   svv w     w ffff f ffffff f ffff w     w svv   w
 w fffwwwvvff w     w ffffdddff ffffff fdfffff w     w fwvvffff w
 w fff f w     w ffff f  svvv   f ffff w     w f fff w
 w   f w     w   f     f   w     w f   w
 w fff f w     w ffff f aaaavv ff aaavv  f ffff w     w f fff w
 w fffwwwvvff w     w ffffdddff  wwvvfwwvvf  fdfffff w     w fwvvffff w
 w   f w     w ffff f  ff  f ffff w.www wwww wwww    w f   w
 w fffwwwvvff ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww    fssss  ff  ss f     ww ww ww ww ww ww ww fwvvffff w
 w fff f ff ff ff ff     ff     ff ff ff ff f fff w
 w   f ff ff ff ff     wwwwvvfwwwwvvf     ff ff ff ff f   w
 w fff f ff ff ff ff ffffffffffffffffffff ff ff ff ff f fff w
 w fffwwwvvff wwwwvvf  wwwwvvf wwwwvvf wwwwvvf ffffffffffffffffffff wwwwvvf wwwwvvf wwwwvvf  wwwwvvf fwvvffff w
 w   ffffffffffffffff    fddvvvf    ffffffffffffffff   w
 nnnnv    wwvvf  wwvvf wwvvf wwvvf ff w.wfG wwfG wwfG wwfG wwfG wwfG fG fG wwfG wwfG wwfG wwfG wwfG ww.wwfG ff wwvvf wwvvf wwvvf  wwvvf ddvf   w
  ww ww ww ww nnnnv ff ff ff ff ff wfG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG wwwfG ff ff ff ff ff fffff w
    w ff ff ff ff ff wfG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG w ff ff ff ff ff fffff w
    w ff ff ff ff ff wfG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG w ff ff ff ff ff fffff w
    w.www       ff wfG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG w ff       fffff w
     ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww w ff wfG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG w ff fffffffffffffffff w
          w ffwwwvvffG fG fG fG fG fG "Inner Yard"fG fG fG fG fG fG fG fG wvvfff fffffffffffffffff w
          w ff wfG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG w ff fffffffffffffffff w
 nv ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ff wfG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG w ff          w
 w ff ff ff ff ff ff ff wfG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG w ff ff ff ff ff ff ff w
 w ff ff ff ff ff ff ff wfG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG w ff ff ff ff ff ff ff w
 w ff ff ff ff ff ff ff wfG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG w ff ff ff ff ff ff ff w
 w wwwwvvf  wwwwvvf wwwwvvf  wwwwvvf wwwwvvf  wwwwvvf ff wfG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG fG w ff wwwwvvf  wwwwvvf wwwwvvf  wwwwvvf wwwwvvf  wwwwvvf nnv
 w svv ffffffffffffffffffff ww ww ww ww ww ww wwvvfwwvvfww ww ww ww ww ww ffffffffffffffffffffsvv w
 w wwvvf  wwvvf wwvvf  wwvvf wwvvf  wwvvf ffffffffffffffffffff wwvvf  wwvvf wwvvf  wwvvf wwvvf  wwvvf nnnv
 w ff ff ff ff ff ff ffffffffffffffffffff ff ff ff ff ff ff w
 w ff ff ff ff ff ff     wwvvfwwvvf     ff ff ff ff ff ff w
 w ff ff ff ff ff ff     ff     ff ff ff ff ff ff w
 nnnnv wwww              ff              w
  ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww nnnnv  wwww   wwwwvvfwwwwvvf    nnnv ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww
            ww ww nnnnv ssss ff ss nnnv ww ww ww
              w ffffff w
              w ffffff w
              w ffffff w
              w ffffff w
              w ffffff w
              w ffffff w
              w ffffff w
              w ffffff w
              w ffffff w
              w    w
              w    w
              nnnnv aaaavv   aaavv nnnv
              nnnnv   nnnv
               ww ww ww wwz(30,1)"2nd Floor - Administrative+Upper Cells"

               w.w  ww.ww            w.w       ww.ww
          w.w            ww.ww
           ffffffdf   fdffffff
           fffff f   f fffff
           fffff f   f fffff
 w.w   nnv          f   f         nv   ww.ww
    svv       fffff f   f fffff       svv
    f       fffff f   f fffff       f
  fffdddff       ffffffdf svvv  fdffffff       f fff
  fff f          f   f          fdffff
  fff f       fffff ffffffff fffff       f fff
  fff f       fffff f f f f fffff       f fff
  fff f w.www     www.www  ffffffdf f f fdffffff w.www     www.www f
  fff f           f f           f fff
  fff f           f f           fdffff
  fff f fffffffffdddfffffffffffffffffffffffdddffffffffff f fff
  fff fdffdfffffffff ffffffffffffffffffffff fffffffff f fff
  fff f fffffffff ddf         ddf fffffffff f
  fffdddff fffffffff fff        fff fffffffffwvvfwwwvvff fff
 nnnnv  ww   fffffffff fff w.w       ww.ww fff fffffffff f fff
    nnnnv  fffffffff fff        fff fffffffff fdffff
     fffffffff fff        fff fffffffff f fff
     fffffffff fff        fff fffffffff f
    w      wwww                  f fff
    ww      w            fff ffffff fdffff
                      fffdfdffffffdddff fff
          w            fff ffffff f fff
 nv         ww                  f
 ff ff ff ff ff ff ff         ff ff ff ff  f fff
 ff ff ff ff ff ff ff         ff ff ff ff  f fff
 ff ff ff ff ff ff ff         ff ff ff ff  f fff
  wwwwvvf wwwwvvf  wwwwvvf wwwwvvf  wwwwvvf wwwwvvf  wwwwvvf w.www       www.www  wwwwvvf  wwwwvvf wwwwvvf  wwwwvvf  f ddddf  nnv
 svv ffffffffffffffffffff        ffffffffffffffffffffsvv
  wwvvf wwvvf  wwvvf wwvvf  wwvvf wwvvf  ffffffffffffffffff  wwvvf wwvvf  wwvvf wwvvf  wwvvf  nnnv
 ff ff ff ff ff ff  wwvvf wwvvf  wwvvf ff wwvvf  wwvvf wwvvf  ff ff ff ff ff
 ff ff ff ff ff ff fff ff ff wwvvfwwvvf ff ff fff ff ff ff ff ff
 ff ff ff ff ff ff fff ff ff ff ff ff fff ff ff ff ff ff
 nnnnv            ff ff ff ff ff           www.www
           nnnnv    wwwwvvfwwwwvvf    nnnv
             nnnnv  ss ffssss  nnnv
              ffffff
              ffffff
              ffffff
              ffffff
              ffffff
              ffffff
              ffffff
              ffffff
              ffffff


              nnnnv aaaavv   aaavv nnnv
              nnnnv   nnnvz(30,2)"3rd Floor - Staff Housing"

              ffffffff
           fffffff   fffffff
           fffff f   f fffff
           fffff f   f fffff
              f   f
           fffff f   f fffff
           fffff ffffffff fffff
           fffffff svvv  fffffff
              f   f
           ffff f   f ffff
           ffff f ffff f ffff
           ffffff ffff ffffff
           ffff f ffff f ffff
           ffff f ffff f ffff
              f ddddf  f
           ffffffffffffffffffff
    avv  fffffffff f         f fffffffff aavv
      fffffffff f         f fffffffff
      fffffffff f         ffdvvvfffffffff
      fffffffffdff         fffffffffff
      fffffffff           fffffffff
    aaaavv  fffffffff           fffffffff aaavv(26,21,2)