WGDC - Balcony & Antechamber

Gridmapper:WGDC - Balcony & Antechamber: Map saved

(12,6)w.wfwwfw
      w.wwwvfwwwwvfw
      w.wfffwwfwwfwwfww.wwf
      wffffffwwwf
wwww  'Hallway / Main Door'    wfffffffwv aavv
fwwfwwfwwfwwfwwfwwfwwfwwfwwfwwfwfffffffwv
ffffffffffdddvvvfwfffffffwv
ffffffffffdddvvvfwfffffffwv
ffffffffffdddvvvfwfffffffwv
ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww w.wwwfwwwwffffffwv aaavv
       ww w.wvfwwvfw.w ww
       w.w.wwsvv w.wwwfp w'Portable Hole'
        ww(22,1,0)