rotterdam

Gridmapper:rotterdam: Map saved

(36,2)fffdddvfffdf"bedroom"ff
                  f  "office"ff fcccv
        ff         f  fddddf
        5ff       ffdfff  f
     www.dddfwww.dddfddddfw.dddfw.dddf f       "relics"ff    f ff
     ff4fddddff f        ddf    fdfff
     ddfw.dfw.dfwfwf f        f    f
       ddddf ddddf        f    pvvvv
      avv  ff aavv      fb ddv.ddf"mundane relics"fff  tv
 pvv ffpvv    pvvv fff pvvv       fff ff
 ffff     1ff     gggggfff
 f2fffdvvvffffffdvvvfff ssvvv ffpvvvv gg  g  "sanctuar"fff
 fffffffffffff fff gg gg  fpvvvv f
 ffff     ff   gg g   pvvvv cvvvv pvvvv "<-- barricade"
 pvv fddddvfpvv    pvvv ff pvvv   ggg   f
  t    aaaavv  ff aaavv   g  ss fffffffpvvvv tv
  f     wwvvfwwvvf    g    f
 cv fdffdddfff    ff   ggg  cv f f
 cv f f ccccv ccccv    ff   gtv g  fffd.dd.ddffff
  f "ohmsford & sons"     ff   g"rope ladder down"gg   "quarters" f fcccv
 cv fdf3fdddfff    ff       ff
 cv f f ccccv ccccv    ff       ccccv f
  ddddf
  ffcccv
  fc fz(19,4)fff
          fffwvvffffddddffffddddfffffddddfffddddvfffff
          fddddvvff  f  f  f f  f
          f ff f  f  a faa f  f
          f ffdff fffdddfffpvvv f fssss  f
          f fddddvf f ffff aaaa faaa n nnn  f
          f  f f  f   n nnn  tv wvvvvf "<-- collapsed wall"
          nnnn nn   f  ff  n nnn   f
       av  aav  nnnn nn  ddfff ff n nnn    f
        svvv    f  fff f n nnn    f
           ddvff  f f fddvff
       aaaav ffaaav   ffdffffddffddfdddffff
        nnnn tv nn    ff    ddf
  f      nnnn fnn    ffss   ffpvvvv pvvvv "<-- collapse"
        n dvnnnn fnn    f    f
        n nnn nnnn "sprung spear trap"fnn   f    ddddf
      svv fn nnn n fnn nnnn fffpvvvv fwwwvvff "<-- locked portcullis"   ff
      ffnnn n fff f    "control panel elsewhere"  fdff
        fffnnn f
        nnnn fnnn  f
        n nnn  f       gg
        f  f       gggg
     "this area held by adventurers -->"   ddvf  f  f    gg g
     "safe haven, barred doors"   p fp  a faa  p fp   gg  gg
     "can rest & recup"  ffffdvvvfffffffffffggggg  gfg
     "somebody's even running a small shop"  ffffffaaaaffaaaffdddvvvfffff  g  ggg
       p fp  aaaa faaa  p fp   ggggg
   ff    f  f  ddddvf   g
   ff       f ff nnnn nn ff f g
   f fffff   f f nnnn ff f gg
   f f  f fffff f   f ggg
ff f ffff f ffff  f f fffff  gg
ffff    f  fff fffff f     gg
  f   fff  f f f fffff
  f   f ffffff ffff  f fffff
  f ffff  f   f fff ff f
  f f ffff f ff fff    f
  f f   f  ff  f     f
  ffff   f   fffff     f
  f f   ffff   fffffffffff
  f f   f ff    f
  ffff   f ff ff f  ff
       f  fffff f  ff
       f     fffdddfff
       f       ff
    f"endless"ff ddddf  f
    f  fff fddff
    ffffdffdddfffffdddff
      fddddff
       f
     ffffff
     f
     fz(40,8)ssss

                     tv
        wwwwvvfwwwwvvf
     f  ffff
     f  fsvvv f
     fffdddvff f
     f  ffff
  f"drop from above"ff  f  ffpvvvv f
  fpvvvv fdvfffff
  fff  f
     f
     ffsvv
     ddddf
     ff
     ffz(41,8)ssss f

                    fpvvvv(40,7,1)