Tower of Baslon

Gridmapper:Tower of Baslon: Map saved

  "Upstairs to 1st floor"
  svvv fffffffff
   ffffffffff
  ffffqcvvvvQ cvvvvQ fffffff
  ffffcvvvvQ cvvvvQ fffffff
  ffffffffnvv wffff
 w.wfwwfwwfwfffffnvv wwww5c wffff
 ss wvvvfffwwfwwfww3fA wwfwwfwwffff2fE f
 ss wvvvfffwwwwfwwwwfwwwwfA wwwwfwwwwfwwwwfwwwwfffff
 w.wwwfwwwwfwwwwfwfffw.wwwc wwwwvv wwww4fc w1ffff
  ffffffffnnnnvv wffff
  fffffffffffff
  ffffcvvvvQ cccvvvvQ fffffff
  svvv ffcccvvvvQ cccvvvvQ ffffff
   fffffffff
  "Downstairs to basement"z
  fffffffffwff
  fffffffffwfff
  fffffffffwf4fff
  fwvvv.wfww2fww.wwffffffwffff
  fw.wwwfwwwwfwww.wwwffffffw.wwwvvfwwwwvvfwwwwvvvfwwwwvvf
 ffwffwwwffw.wfww.wwfffffff
 ffffwwwffwfwww3ffffcvvvvQ cvvvvQ f
 fff1fwwwffwfwwwffffE cvvvvQ cvvvvQ fE
 ffffwwwffwwfwwvvvfffffff
  fw.wwwfwwwwfwww.wwwffffffffff
  ffffwfffw.wfwwfffff
  ffffwfffwffD fD fff
  svvv ffwfffwffD fD 5ff
   fffffwffff

 "Upstairs to ground floor"(29,24,1)