Enthyla Aneikoma

Schreibfehler. s. Enthylla Auricoma.