Azer

De meeste Azer wonen in het centrum van de wereld waar ze de kern hebben uitgehold en hier een ondergronds rijk hebben gebouwd. In het centrum van dit rijk staat de belangrijkste [[Dagtempel?|tempel]] voor de Godin van de Dag. De Azer hier leven vaak als [[aristocrats?]], [[smith?]] of [[handelaar?]], het overige werk wordt voornamelijk uitgevoerd door slaven. De ligging van hun rijk stelt hun als een van de weinige volken in staat handel te drijven met de Drow.
Jonge Azer die zich nog moeten bewijzen als [[smith?]] en naam willen maken trekken massaal naar Schaduwstad waar veel vraag is naar hun expertise op het gebied van smeden. Hierdoor zijn de Azer heer en meester over de smederijen geworden, vrijwel alle metalen voorwerpen worden door hen geproduceerd. Deze monopolie positie levert enige macht op, maar de Azer doen niet aan politiek. Om contact te houden met het rijk onder de grond is er een ambassade in Schaduwstad. Azer uit de stad zijn over het algemeen [[smid?]] of Priests.

De Azer krijgen:
+2 Con, -2 Cha
Darkvision (60 ft)
Immunity to fire
Vulnerability to cold Heat (ex): +1 fire damage (melee, short weapons)
Racial language options: Ignan, Undercommon; Bonus: Common, Elven, Terran

Terug naar Dag

Define external redirect: aristocrats smith Dagtempel handelaar smid