Entry 1

Vandaag is de Elfschreeuw eindelijk uitgevaren. Als alles klopt hebben we voldoende water en voedsel om de komende twee maanden op zee te zijn, drie als we onderweg onze voedselvoorraden aan kunnen vullen met regen en de vangst van vis en vogels. Cornelius Goudvin, mijn navigator, verzekert me echter dat onze eerste reis slechts drie weken zal kosten, als weer en water meewerken. Wat die eerste reis betreft: in tegenstelling tot wat ik heb opgegeven bij de havenmeester, zal onze bestemming niet Lichtstad zijn, maar Sterstad. Meester Goudvin heeft me ervan overtuigt dat we in Sterstad een grotere winst kunnen behalen met de lading die we hebben en de reis zal hierdoor een aantal dagen korter duren dan het geval geweest zou zijn als we naar Lichtstad gegaan zouden zijn. Ik vertrouw hierbij volledig op de ervaring van mijn Navigator, want zelf had ik nog niet eerder van Sterstad gehoord. Uit wat Cornelius mij verteld heeft, maak ik op dat Sterstad een van de Onderzeese steden van de Locatah zijn. Er schijnt voor de bovenzeese handel een kleine haven te zijn, die gedomineerd wordt door een schitterende vuurtoren. We zullen zien.

Verder was er een andere kwestie die mijn aandacht vroeg vandaag. Nadat we het anker losgegooid hadden en we de haven uitvoeren, kwam er een verdwaasde en lichtelijk paniekerige Grimlock het dek op. Blijkbaar was deze Noxyl nog in het ruim aan het werk om wat last-minute reparaties uit te voeren en was hij zo in zijn werk opgegaan dat hij te laat doorhad dat het schip op het punt stond af te varen. Aangezien we reeds op volle zee waren toen Noxyl zijn verhaal verteld had, had ik geen andere keus dan hem meedelen dat hij de rest van de reis op het schip vast zat. Omdraaien om hem weer in de haven af te zetten, was geen optie: “time and tide wait for no man”, zeker niet wanneer tijd geld is en mijn zaken in Schaduwstad zijn afgerond. Dus deze reis zullen we een extra bemanningslid hebben. Omdat Noxyl zijn leertijd bij de Azer bijna afgerond had, verwacht ik dat hij zich zeker nuttig zal weten te maken door het schip in optimale staat te houden tijdens de reis. Uit enkele voorvallen is vandaag gebleken dat Meester Goudvin en Noxyl elkaar niet liggen. Na beide een flinke reprimande gegeven te hebben lijkt alles weer bedaard.

Notes to self:

Terug naar Captain's Log
Verder naar Entry 2