Grimlock

Grimlock leven op de grote ijsvlakte in het hart van het rijk van de God van de Nacht. Hier trekken zij rond, levend van de jacht. Zij volgen de patronen van het rondtrekkend wild. Wanneer het zo uit komt laten ze offers voor de Nacht achter bij een gemeenschap [[Witches?]] die het ondergrondse portaal naar zijn [[Nachttempel?|tempel]] bewaken. Elke groep Grimlock bestaat uit clansmen, slaven en minstens één [[Witch?]].
Grimlock die niet tevreden zijn met hun leven op de ijsvlakte trekken naar Schaduwstad op zoek naar een beter (en vooral warmer) leven. Zij die werk kunnen vinden hoeden vaak het “vee” van de Kobolds, werken als [[Royal_guards?]]/ heavy troopers, craftsmen, butchers of [[Witches?]]. De rest eindigt op straat als bum of thug. Doordat Grimlock gewend zijn om alles te gebruiken is hun gedeelte van Schaduwstad duidelijk schoner dan dat van de rest. Grimock hebben een verschrikkelijke hekel aan water en blijven daarom zo ver mogelijk bij de haven vandaan.

Grimlock krijgen:
+4 Str, -2 Wis, -4 Cha
Blindsight (40 ft)
Scent
Immunities (door blindheid)
+2 Natural Armor Bonus
(+2 Listen?)
Racial language options: Grimlock, Common; Bonus: Draconic, Undercommon, Tierran, Elven?

Terug naar Nacht

Define external redirect: Witches Witch Royal guards Nachttempel