HomePage

Caelinter

De wereld Caelinter wordt voor de helft verlicht door de Godin van de Dag, voor de helft verduisterd onder de God van de Nacht. De landmassa’s aan de kant van de wereld die verlicht wordt door de Zonnegodin, vormen samen een grote maan omringd door sterren. De landmassa’s aan de kant van de wereld die onder de duisternis van de Maangod ligt, vormen samen een stralende zon. Zoals uit deze omschrijving naar voren komt, is een kant van de wereld dus continu in duisternis gehuld, terwijl de andere zijde continu met daglicht beschenen wordt. Dat de wereld toch leefbaar is, komt door de interventie van de Goden van Dag en Nacht: zij zorgen ervoor dat de temperatuur op de wereld zodanig is, dat er overal op de planeet leven kan bestaan.
Dit zijn de elementen waaromheen de rest van de wereld gebouwd is.

Een stad ligt op de grens van Dag en Nacht, onder de bewoners bekend als Schaduwstad. Deze stad ligt in de oceaan Crepuscula die de continenten van elkaar scheidt.

Rassen

De wereld wordt bevolkt door de volgende intelligente rassen:
Kobolds, Humans, Bugbear, Grimlock, Formian, Azers, Janni, Locathah en Drow.

Religie

Zoals uit het voorgaande misschien blijkt is religie een niet onbelangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Veel bewoners van Caelinter hangen dus een van beide Goden aan.

De Dag brengt licht en hitte. Ze staat voor kracht en herstel.
De Nacht brengt duisternis en kou. Hij staat voor subtiliteit en effectiviteit.

Welke Godheid volg jij?
Dag
Nacht