NachtKobolds

De kleine, geslachtsloze Kobolds zijn de baas in Schaduwstad. Alle belangrijke functies worden bekleed door Kobolds (met name Wizards) uit de hoge klasse. De arme kobolds zijn veelal [[artisans?]] en houden zich bezig met het vervaardigen van allerhande voorwerpen (met name van hout en leer) voor alle stedelingen. De middenklasse houdt samen met de [[Humans?]] de stad draaiende. Binnen deze bevolkingsgroep vind je uiteenlopende beroepen zoals [[Wizard?]], bureaucraat, Musician en handelaar. De hoge klasse bestaat uit grondbezittende [[aristocrats?]] met [[Bugbears?]] en [[Grimloch?]] in dienst, met daarnaast de rijke handelaren en Wizards. Buiten Schaduwstad wonen weinig Kobolds, hoewel er eilanden zijn waarop Kobold Wizards vertoeven die het niet eens waren met de gang van zaken in de stad. Ook zijn er piratenbendes met enkele Kobold [[Musicians?]]/[[artisans?]] als leden. Tot slot zijn er diverse [[Formian?]] koloniƫn die Kobolds als slave/miner houden. Alleen de oudste en machtigste Kobold Wizards kunnen een baard laten groeien, in tegenstelling tot de rest van deze bevolkingsgroep.

De Kobolds krijgen:
Small, dus speed is 20 ft
-4 Str, +2 Dex, -2 Con, (+4 Int?)
Darkvision (60 ft)
Light Sensitivity
+2 Craft (trapmaking), +2 Profession (miner), +2 Search
+1 Natural armour bonus
Apt Magicians: Bonus on spellcasting
Racial Language Options: Draconic; Bonus: Common, Undercommon, Grimloch, Aquan, Goblin

Terug naar Nacht

Define external redirect: Humans Musicians artisans Wizard Grimloch Bugbears aristocrats Formian