Murdered Mayor

Het Gilde van Avonturiers wordt ingehuurd om een moord op te lossen in Thagor, een dorpje een halve dagreis ten oosten van Waterdeep aan de Dessarin. Ze vinden uit via Miri de Magister (een magister van Waterdeep, verantwoordelijk voor de contact met de “buiten”-provincies) dat de naam van de burgemeester (die vermoord is) Thagor Breadeater is en dat deze volgens Miri van lagere komaf was en een nietsnut.

Bij aankomst blijkt het lijk van de oude burgemeester (Thagor Breadeater) verdwenen te zijn. De nieuwe burgemeester (Micheal Lanor) heeft de smit (Bertus Moonshine) gevangen gezet, aangezien deze het lijk in bewaring had in de smidse.

Het dorp bevat een aantal interessante elementen:

De smid zit gevangen in een bijgebouw van het burgemeester’s huis. De burgemeester heeft een assistent (Palanosi Miradover), deze heeft ook voor de vorige burgemeester gewerkt. Lijkt de nieuwe burgemeester niet geheel te vertrouwen, maar was ook danig ontevreden over de vorige burgemeester.

De PCs komen met veel speurwerk achter de danig verstoorde verhoudingen in het dorp en het feit dat het dorp waarschijnlijk beter af is met de nieuwe burgemeester. Daarnaast komen ze het feit op het spoor dat er meerdere eigenaardige gebeurtenissen zijn geweest, te beginnen met de moord op de burgemeester. Al deze gebeurtenissen hebben ‘s nachts plaatsgevonden.

De PCs blijven de nacht (nacht 5) wakker en zien diverse personen en woestijngewaden door het dorp sluipen. Cailan volgt hen het burgemeestershuis in. De sluipers begeven zich naar de oude slaapkamer en doen de deur dicht. Even later (rond het ochtendgloren) lijken ze verdwenen te zijn.

Ondertussen heeft Cailan zichzelf ingesloten en maken zowel Danor als Jacques zich ernstig zorgen over het welzijn van hun kompaan. Zij onderzoeken de smidse bij het eerste licht, maar kunnne Cailan nergens vinden. Zodra Palanosi richting het burgemeestershuis gaat voegen zij zich bij hem. Cailan vlucht, zodra de kans zich voordoet, nog steeds onzichtbaar, het burgemeestershuis uit.

Bij een latere hereniging worden details uitgewisseld en blijkt dat er meer vragen als antwoorden zijn ontstaan na deze nacht. Er wordt het besluit genomen de nacht erna opnieuw de wacht te houden.

De tweede nacht lijkt zonder enig rumoer te verlopen als Cailan een typisch geluid uit het burgemeestershuis hoort, maar dit zonder enig gevolg blijft. De PCs besluiten uiteindelijk vlak voor het ochtendgloren het burgemeestershuis binnen te gaan. Ze vinden in de slaapkamer een zilveren kelk, welke bij het ochtendgloren begint te gloeien en, nadat de PCs deze los hebben gelaten en van zijn weggedeinst, verdwijnt.

De PCs besluiten nogmaals de nacht te besteden om erachter te komen wat de kelk doet. Gezien het verdwijnen van water en de geziene gestalten postuleert Danor een theorie over woestijnnomaden. Op basis van deze theorie neemt Jacques een vat water mee.

Als de nacht valt verschijnt dezelfde beker, dit keer met een nomade erbij. Deze blijkt vriendelijk, edoch niet in staat zich in common uit te drukken, op de woorden “water” en “kom” na. De PCs nemen Michael mee en besluiten met de nomade mee te gaan.

Bij de nomaden worden ze meegenomen naar de hoofdman, welke in gebrekkig common begint uit te leggen hoe de vork in de steel zat.

De nomaden leven al jaren bij een oase, maar enige tijd geleden werd het water in de oase giftig. Ze baden veel en vurig naar hun god om verlossing. Deze liet op een dag de zilveren kelk verschijnen, zonder enige uitleg. De neef van de hoofdman zat hiermee te spelen toen de zon onderging en hij prompt verdween.

Uit zijn latere uitleg blijkt dat hij de burgemeester heeft vermoord, omdat deze dronken was en hem aanviel. Hij heeft daarna met de beker in de kamer van de burgmeester gewacht in de hoop weer terug te keren. Toen het ochtendgloren daar was werd dit bewaarheid en verdween hij terug naar de woestijn.

De volgende nacht zijn de zoon van de hoofdman en de neef samen teruggegaan om het lichaam terug te halen (welke zij met behulp van de Glass Orb of Looting konden vinden). Daarnaast wilden ze water meenemen en hebben ze de wineskins en pullen gejat om dit te bewerkstelligen.

De volgende nachten zijn ze op waterjacht geweest, met varierende mate van succes. De laatste nacht (nacht 5) hebben ze zoveel water buitgemaakt dat teruggaan voor nacht 6 niet noodzakelijk was. Nacht 7 is de zoon van de hoofdman gegaan, om te trachten een belangrijk persoon mee nemen, om zo een handel in water op te zetten.

De PCs krijgen het voor elkaar om de handel tussen het dorp en de woestijn te bewerkstelligen. Helaas is het dorp niet in staat om ze financieel genoeg te doen, maar zij mogen beide items die beschikbaar zijn gesteld door de nomaden als vergoeding voor het vermoorden van de burgemeester houden. Een van deze hebben ze verkocht (Glass Orb of Looting), om een deel aan het Gilde te geven en eigen financieel gewin te hebben. Jacques en Danor houden hier 600 gp aan over. Cailan krijgt geen geld voor de missie, maar houdt voor zichzelf een bracer welke met een bepaalde beweging daggers produceert. Voor DMs valt de beschrijving hiervan te vinden op de wiki.