Paladin Lost

Gary Wapenmaker is zoek, en zijn vader, Baron Wapenmaker, vraagt Michael Spoockenjager en diens “assistenten” zijn zoon weer terug te halen.

Twee aktes: Akte 1 en Akte 2

Adventure van Gijs, augustus 2012.