Proloog

Welkom in Waterdeep, de belangrijkste en invloedrijkste stad van het Noorden. Misschien ben je hier geboren, misschien ben je vorige maand gearriveerd. Ben je op zoek naar avontuur? Naar een kans op een ander leven? Probeer je gewoon te overleven? Wil je iets van de wereld zien? Wacht je geduldig je tijd af om je levensdoel te bereiken, of hoop je rijk en beroemd te worden? Alles wat jij wil heeft Waterdeep te bieden.

Zes jaar geleden heeft Arnelius de Oude het Gilde van Avonturiers opgericht – en jij bent sinds kort lid. Arnelius, geboren als zoon van een arme smid, getraind als militair, bekend geworden door levensgevaarlijke avonturen in Undermountain en door expedities naar verre landen, en uiteindelijk in de adelstand verheven - een held en een rolmodel voor vele jonge avonturiers uit Waterdeep en de verre omgeving. Slechts weinigen hebben zoveel gevaar gezien en zijn zo oud geworden. Echter, de ouderdom bedreigt zelfs een beroemde held als Arnelius, en daarom besloot hij zijn landhuis en zijn rijke ervaring te delen met jonge helden. Een hoofdkwartier werd ingericht, en groepen avonturiers werden op tal van missies gestuurd. Van Piergeiron the Paladinson tot de simpelste dokwerker, iedereen wist het Gilde van Avonturiers te vinden. Veel leden vertellen vol vuur over deze glorietijd – maar deze tijd is nu voorbij.

Twee weken geleden is Arnelius de Oude overleden, oud en verzadigd van het leven. Zoals het een avonturier van zijn kaliber betaamt heeft hij zijn erflaters een opdracht meegegeven. Zijn drie adjudanten, die ieder een deel van het Gilde aanstuurden, moeten door middel van een wedstrijd bepalen wie de positie van Gildemeester mag bekleden en het landhuis van Arnelius mag bewonen. Nisal de Vrome, Lexidoff de Os en Marcellus de Vlugge kregen ieder twee maanden de tijd om zoveel mogelijk goudstukken in hun eigen kluis in het landhuis van Arnelius te plaatsen. Jullie behoren tot de factie van Marcellus. Misschien heb je al bijgedragen aan het verzamelen van goudstukken voor deze wedstrijd, misschien ben je pas net gerekruteerd als lid van het Gilde. Hoe het ook zij, noem het loyaliteit, noem het eergevoel of geldingsdrang, je wil winnen. Je wilt de mensen van Nisal en Lexidoff onder hun neus wrijven dat zij jouw mindere zijn, en je wil koste wat kost voorkomen dat ze reden hebben om op jou neer te kijken. Je wil winnen – en je hebt een probleem.

Eergister is Marcellus verdwenen. Hij was niet op het hoofdkwartier, niet in zijn vaste kroeg, niet thuis, nergens. De rechterhand en protegé van Marcellus, Timmie de Luide, blijft op zoek naar Marcellus, en blijft op zoek naar missies om goudstukken binnen te halen. Hij is één van de weinigen die er nog in gelooft. Veel andere mensen van Marcellus zijn overgelopen naar Nisal en Lexidoff, bang dat ze geen kans meer maken. Je weet niet of jij er nog wel in gelooft. Wat je inmiddels wel weet is dat Marcellus de dood van Arnelius heeft zien aankomen. Volgens het contract dat je hebt getekend ben je niet alleen gebonden aan het Gilde van Avonturiers, maar ook expliciet aan Marcellus de Vlugge en Timmie de Luide. Alle oudgedienden konden vertrekken, en je blijft over met een handjevol groentjes, een verdwenen baas, en een nietsnut met een drankprobleem – had ik al verteld over Timmies drankprobleem? – om mee te doen aan een wedstrijd die je alleen kunt winnen – als je nog kunt winnen – door het opknappen van kutklusjes waar ervaren avonturiers hun neus voor ophalen.

Dit is de komende zes weken jouw leven. De komende zes weken bepalen of jij een winnaar of een verliezer bent, of jij je gezicht kan laten zien in de kroegen en balzalen van Waterdeep, of jij in staat bent het beste te maken van de slechtst denkbare omstandigheden. Dit is jouw leven.

Terug naar Hoofdplot