Willowdale

Willowdale volgens Gerald:

De missie: melden bij de burgemeester van Willowdale, een klein dorp omgeven door een palisade van een paar honderd inwoners die zich bezig houden met hout productie. De burgemeester, Alan Weston, is een human die geen tegenspraak duldt. Hij heeft een lokaal probleem wat moet worden opgelost.

Onderweg troffen we een human merchant die verklaarde dat de situatie in het dorp prima was. Echter merchants mogen niet veel van het dorp zien en worden direct vanaf de poort begeleid door guards naar een speciaal gedeelte van het dorp dat wordt gerunt door de burgemeester. Het lijkt er dus op dat de burgemeester alle import en export in handen heeft.

Aangekomen in Willowdale spraken we een man in het merchant gedeelte. Vanuit daar wordt alle handel geregeld met externe handelaren. Volgens hem heerst er een gemoedelijke sfeer in het dorp. De dorpelingen mogen het dorp uit. In het verleden (50 jaar geleden) heeft het dorp last gehad van rovers. Dde vader van de hudige burgemeester heeft toen de palisade laten bouwen en een militia opgezet en met succes, het dorp heeft al jaren geen last meer gehad van rovers. De vader van de burgemeester wordt geeerd als een ware held in het dorp.

Uiteindelijk werden we voor de burgemeister himself geleid. Hij vertelde dat er haast achter de opdracht zat. De dag erna ging hij namelijk zijn jaarlijkse toespraak houden. Enkele dagen geleden was er een human gearresteerd voor diefstal. Zij probeerde zichzelf vrij te kopen door informatie te leveren. Zij verklaarde dat tijdens de toespraak een poging zal worden gedaan om de burgemeester te vermoorden. Niet lang daarna is zij in haar cel vermoord, de wacht is in slaap gebracht door een zeker vergif.
De beloning voor het oplossen van dit mysterie is 1500 gp. Als de aanslag wordt voorkomen volgt een bonus. De bedoeling is dat vandaag informatie wordt verzameld over wat er tijdens de toespraak gaat gebeuren en wie erachter zit.

Over de dievegge: