(redirected from James)

James O'Harran

Pas sinds een maand lid bij het Gilde. Laat weinig los over zijn verleden. Het enige dat bekend is, is dat James al enige tijd in Waterdeep aanwezig is voordat hij in dienst kwam bij het Gilde. Hij staat bekend als een goede klimmer en sluiper, en wordt dus voornamelijk als second-story thief of als recon man gebruikt. Bij tijd en wijle neemt hij een klus aan als messenger, alhoewel dit zeldzaam is.

James is een half-elf, zoals te zien aan zijn gezichtsbouw, alhoewel dit niet opvalt door de kleding die hij draagt. Binnen het gilde is er weinig bekend over hem en er is voorzover men weet niemand die hem kent van voor Waterdeep. James is zelf redelijk terug getrokken en spreekt zich nooit uit over zijn verleden.

Van de diverse personen in de factie van Marcelus kan James redelijk goed opschieten met zowel Cailan, Cormac als Elisa. De enige waarmee hij niet overweg lijkt te kunnen is Nul. Waar dit precies door komt is niemand zeker van, maar het is vrij duidelijk als beiden in dezelfde kringen verkeren. Ook met Danor ontstaat nogal eens discussie, alhoewel dit op niet op hetzelfde niveau is als bij Nul.

Van de recente toevoegingen aan het gilde, Abu en Korstag, heeft James nog niet echt hoogte kunnen krijgen. Voorlopig houdt hij zich op de vlakte, maar is wel van mening dat het met Korstag stukken beter is samenwerken dan met Abu.

Adventures:

Magical loot:

Overzicht van alle PC's