Paelias Diamonddew

Paelias Diamonddew was an elf ranger who sadly met his end in the belly of a giant toad.